Fundacja Serce dla Dziecka Grabie

Fundacja "SERCE DLA DZIECKA" powstała w celu wspierania działań Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnie w Grabiu, który zapewnia opiekę przeszło siedemdziesięciorgu dzieciom z różnego rodzaju schorzeniami z terenu całej Polski. Od niemal stu lat pieczę nad Domem sprawują Siostry Elżbietanki. Zadaniem naszej Fundacji jest pomoc w możliwie najbardziej efektywnym rozwijaniu i rehabilitacji dzieci i młodzieży z ośrodka w Grabiu.

Misją naszej Fundacji Serce dla Dziecka Grabie jest pozyskiwanie środków, które pomogą zapewnić dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną rozwój psychiczny i fizyczny. Aby móc osiągnąć te cele, potrzebne jest wsparcie ludzi o dobrym sercu. Podopieczni Domu Pomocy Społecznej w Grabiu wymagają licznych zabiegów usprawniających, a także potrzebują jak najwięcej zajęć stymulujących ich rozwój umysłowy. Jest to możliwe poprzez prowadzenie działalności kulturalnej, integrowanie podopiecznych ze społeczeństwem oraz ich udział w różnego rodzaju wydarzeniach i przedsięwzięciach także poza miejscowością.

Ty także możesz włączyć się w nasze działania i pomóc nam zapewnić Dzieciom i Młodzieży z Domu Pomocy Społecznej w Grabiu jak najlepsze warunki do dalszego rozwoju. Wszystkie dzieci i młodzież zasługują na dorastanie w szczęściu i przyjaznej atmosferze, tak jak podopieczni Domu w Grabiu. Dzięki Twojej pomocy ten cel stanie się łatwiejszy do osiągnięcia.